സിനാൻ വധക്കേസ്‌ വിധി ; ചികിത്സിക്കേണ്ടത്‌ മാടമ്പള്ളിയിലെ യഥാർത്ഥ മനോരോഗികളെ- മുഹമ്മദ്‌ ജാസിം മൗലാക്കിരിയത്ത്‌ എഴുതുന്നു..

നൗഫൽ ഉളിയത്തടുക്കയെ പിഡിപിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി; പാർട്ടിയുടെ പിന്തിരിപ്പൻ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്‌ രാജി വെച്ചതാണെന്ന് നൗഫൽ