ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെയും എം എം കല്‍ബുര്‍ഗിയുടെയുടെയും കൊലപാതകത്തിനു പിന്നില്‍ ഒരേ സംഘം; കൊലയ്ക്കു ഉപയോഗിച്ച ആയുധം സാമ്യമുണ്ടെന്നത്തിനു തെളിവ് ലഭിച്ചതായി സൂചന