മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾക്ക്‌ വിസ നിഷേധിക്കുന്ന നയം തങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് കുവൈത്ത്‌ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം; ട്രംപ്‌ വീണ്ടും പ്രതിരോധത്തിൽ