യുവാവിനെതിരെ വ്യാജ പോസ്റ്റ്: യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പിടികൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു റൈറ്റ് തിങ്കേഴ്‌സ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി.