താടിവെക്കാത്ത കെടി ജലീലും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും തമ്മിൽ താടിയെപ്പറ്റി നിയമസഭയിൽ വാഗ്വാദം; താടിയുടെ സുന്നത്ത്‌ തനിക്കും കിട്ടുമോയെന്ന് സ്പീക്കറുടെ പരിഹാസം