വീണ്ടും ലൗ കുരുക്ഷേത്ര; ആര്യസമാജത്തിൽ നിന്ന് മതംമാറ്റി കല്യാണം കഴിച്ച യുവതിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഭർത്താവിൽ നിന്നും ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്നഭ്യർത്ഥിച്ച്‌ യുവതിയുടെ ഫേസ്‌ബുക്ക്‌ ലൈവ്‌