ദില്ലി: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ഉയർന്ന വിമാന നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കോടതി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഹർജി നൽകി. കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷനാണ് ഹർജി നൽകിയത്. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആക്ടിലെ റൂൾ 135 നെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന നിയമങ്ങളെയും ഹർജി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ നിയമങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ ആരോപണം.

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ 10 മടങ്ങ് വർദ്ധനവുണ്ടായെന്നും ഇത് 5,000 രൂപയിൽ തുടങ്ങിരുന്നതായിരുന്നെന്നും യാത്രക്കാർ പരാതിപ്പെട്ടു. ആഭ്യന്തര യാത്രകൾക്കും ഉയർന്ന നിരക്ക് തുടരുകയാണ്. പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിട്ടും നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വിമാനക്കമ്പനികളോ കേന്ദ്രമോ ഇതുവരെ ഇടപെടാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അവധി ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ വിമാനക്കമ്പനികൾ പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടുന്നു. 5,000 രൂപ മുതൽ ദുബായിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 40,000 രൂപയായി ഉയർത്തിയ സാഹചര്യമുണ്ടായി.