യു എ ഇ : ഗോൾഡൻ വിസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിസാ ചട്ടങ്ങളിൽ ഇളവ് വന്നതോടെ യുഎഇയിൽ ആഡംബര വസതികൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് വർധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം യുഎഇയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട് വാങ്ങുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.

“ഒരു വീട് വാങ്ങുക എന്നതാണ് ഗോൾഡൻ വിസ നിക്ഷേപിക്കാനും സുരക്ഷിതമാക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗ്ഗം. ദുബായിലും മൂലധന നേട്ട നികുതി ഇല്ല, ഇത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായി,” ഇന്ത്യ സോത്ത്ബൈസ് ഇന്റർനാഷണൽ റിയാലിറ്റിയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സ് ഡയറക്ടർ ആകാശ് പുരി പറഞ്ഞു.

ഗോൾഡൻ വിസ നിയമങ്ങളിലെ സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ദുബായിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ സമ്പന്നരായ ഇന്ത്യക്കാരെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗോൾഡൻ വിസയ്ക്ക് അർഹത നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം 5 ദശലക്ഷം ദിർഹത്തിൽ നിന്ന് 2 ദശലക്ഷം ദിർഹമായി (ഏകദേശം 4.2 കോടി രൂപ) എമിറേറ്റ്സ് കുറച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഭൂരിഭാഗവും ഈ നിക്ഷേപം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.