ഓമശ്ശേരി: നാക്കിലയില്‍ വിഭവങ്ങൾക്കൊപ്പം പപ്പടം ഇല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾക്ക് വിരുന്ന് പൂർണ്ണമാകില്ല. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പപ്പടത്തിൻ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ പപ്പടം നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. നാവിൽ സുഗന്ധങ്ങളും പപ്പടം സുഗന്ധങ്ങളും നൽകിയിരുന്ന പല പരമ്പരാഗത നിർമ്മാതാക്കളും ഇന്ന് രംഗം വിട്ടുപോയി. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഗണ്യമായ വില വർദ്ധനവും ഈ മേഖലയിലെ യന്ത്രവൽക്കരണവും അവയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി. ഉഴുന്ന് പരിപ്പ്, എള്ളെണ്ണ, ഉപ്പ്, പപ്പായ, പൂൾ പൗഡർ എന്നിവയാണ് പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ. തൃശ്ശൂർ, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൻ പുറത്തുള്ള കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നുമാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും എത്തുന്നത്.

പരമ്പരാഗത പപ്പടങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് വേവിച്ച മാവ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു, വിതറി ഉണക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത ഉൽപാദന ശൈലിയിൽ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് എട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 2,000 ൽ താഴെ പപ്പടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഈ മേഖലയിൽ ആധുനിക യന്ത്രങ്ങളുടെ വരവ് ഉൽപാദനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ന്യൂജനറേഷൻ പപ്പടം വലിയ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വിപണി ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ പരമ്പരാഗത നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നിസ്സഹായരായി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ. കുറഞ്ഞ വിലയുടെ താൽപ്പര്യത്തിൽ ആളുകൾ ന്യൂജനറേഷൻ പപ്പടം പിന്തുടർന്നതിനാൽ അവരുടെ വരുമാനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. ഇതോടെ, അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വർഷങ്ങളായി ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു.

വിൽപ്പന കുറയുന്നു