ന്യൂഡൽഹി: സപ്ലൈകോ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന സബ്സിഡിയുള്ള 13 നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളെ ജിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഉടൻ ഉത്തരവിറക്കുമെന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി ജി.ആർ അനിൽ അറിയിച്ചു.

അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് ജി.എസ്.ടി. ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, പാക്കറ്റുകളിൽ വിൽക്കുന്ന ചില ഭക്ഷ്യ ഉത്പന്നങ്ങൾ ജിഎസ്ടി ചുമത്തി വിലകൂട്ടി വിൽക്കുന്നതായി വ്യാഴാഴ്ച റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.

ജി.എസ്.ടി വർധിപ്പിച്ചത് ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കില്ല എന്നല്ല, മറിച്ച് 40 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിറ്റുവരവുള്ള കടകളിൽ അധിക ജി.എസ്.ടി ഈടാക്കരുത് എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. സപ്ലൈകോയിൽ സബ്സിഡിയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ജി.എസ്.ടി ചാർജ്ജ് ചെയ്യില്ല. സബ്സിഡിയുള്ള ദൈനംദിന ഉപയോഗ വസ്തുക്കൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പായ്ക്ക് ചെയ്താണ് നൽകുന്നത്. അവയ്ക്ക് ജിഎസ്ടി വാങ്ങില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ബ്രാൻഡഡ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് നികുതി ഈടാക്കുന്നത് തുടരും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല.