തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഡാലോചനകൾക്കെതിരെ കർശന ജാഗ്രത വേണമെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്‍റെ വികസനത്തിന് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം വളരെയധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഹുണ്ടിക വ്യാപാരികളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമീണ മേഖലകളെ രക്ഷിച്ചതും പുതിയ പാത തുറന്നതും. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവർ വലിയ സേവനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത്. അത്രത്തോളം തന്നെ വായ്പയും ഈ സംഘങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.ഒരു ലക്ഷത്തോളം ജീവനക്കാരും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്- പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

പ്രവർത്തിക്കുന്ന 4,745 സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ 1,604 എണ്ണം ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ്. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തൊഴിലും വരുമാനവും നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ 3,100 ലധികം ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ഉപജീവനത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്ന വനിതാ സഹകരണ സംഘങ്ങളും പരമ്പരാഗത മേഖലാ സഹകരണ സംഘങ്ങളും ഇതിന്‍റെ ഭാഗമാണ്.

രാജ്യത്തിന്‍റെ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളികളാകുന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കം ആഗോളവൽക്കരണ നയങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതോടെ രാജ്യത്ത് സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ മൂലധന ശക്തികൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള ഗൂഡാലോചനയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി.