കോഴിക്കോട്: എൻഐടി ഒരിക്കൽ കൂടി കാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്‍റിൽ റെക്കോർഡ് രേഖപ്പെടുത്തി. 2022 ലെ ബിരുദ ബാച്ചിലെ 1,138 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാമ്പസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചത്. മുൻ വർഷം 714 ഓഫറുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ശരാശരി വാർഷിക ശമ്പളം 12.1 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് എന്‍ജിനിയറിങ് ശാഖയിലെ നാലു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ട്രേസബില്‍ എ.ഐ. എന്ന സ്ഥാപനം 67.6 ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

ജൂലൈയിൽ സമാപിച്ച പ്ലേസ്മെന്‍റ് കാമ്പയിനിൽ 200 ഓളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കാപ്ജെമിനി (47), സിസ്കോ (17), ഡെലോയിറ്റ് (45), എച്ച്സിഎൽ (23), ഇന്‍റൽ (13), എല്‍. ആന്‍ഡ് എ.എം.പി, മഹീന്ദ്ര (62), മഹീന്ദ്ര (31), ബെൻസ് (11), റിലയൻസ് (32), ഒറാക്കിൾ (48), ടാറ്റ (66) എന്നിവരാണ് മുന്നിര റിക്രൂട്ടർമാർ.

സോഫ്റ്റ് വെയർ, അനലിറ്റിക്സ് കമ്പനികൾ മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരാശരി 96 ശതമാനം B.Tech വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ശരാശരി 12.6 ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക ശമ്പളത്തിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 87 ശതമാനമായിരുന്നു.