റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) പലിശ നിരക്ക് വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം നടക്കുന്ന മോണിറ്ററി പോളിസി റിവ്യൂവിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനമുണ്ടാകും. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് പലിശനിരക്ക് കുതിച്ചുയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
റിപ്പോ നിരക്ക് 35 ബേസിസ് പോയിന്‍റ് വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് (ആർബിഐ) അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുഎസിലെ ഒരു ബ്രോക്കറേജ് ഏജൻസിയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് നിരക്ക് 90 ബേസിസ് പോയിന്‍റ് ഉയർത്തിയിരുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തിയിരുന്നു. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) റിപ്പോ നിരക്കുകൾ ഉയർത്തിയതോടെ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളും നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഭവന, വാഹന, വായ്പാ പലിശ നിരക്കുകളും ആനുപാതികമായി ഉയരും.

ധനനയ അവലോകന യോഗം ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് ആരംഭിക്കും. ഇത് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും. ചില്ലറ പണപ്പെരുപ്പം ആറ് മാസമായി ആറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ തുടരുന്നതിനാലാണ് പലിശ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് പലിശ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. മെയ് മാസത്തിൽ റിപ്പോ നിരക്ക് 40 ബേസിസ് പോയിന്‍റ് ഉയർത്തിയ ശേഷം ജൂണിൽ നിരക്ക് 50 ബേസിസ് പോയിന്‍റ് കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇത് ഇനിയും വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.