കുപ്പിയുടെ നിറം മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങി സ്പ്രൈറ്റ്. 60 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സ്പ്രൈറ്റ് ഗ്രീൻ ബോട്ടിൽ നിർത്തലാക്കുന്നത്. പച്ച നിറം ഉപേക്ഷിച്ച് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സുതാര്യമായ കുപ്പിയിലാണ് സ്പ്രൈറ്റ് ഇനി പുറത്തിറങ്ങുക. നിറത്തിനൊപ്പം ലോഗോയിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. നാളെ മുതൽ വിപണിയിലെത്തുന്ന പുതിയ സ്റ്റോക്കുകളിലാണ് മാറ്റം.

കാർബണേറ്റഡ് ശീതളപാനീയമായ സ്പ്രൈറ്റ് നിലവിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള പച്ച കുപ്പി പോളിഎഥിലീൻ ടെറെഫ്താലേറ്റ് (പിഇടി) ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപയോഗത്തിനുശേഷം ഈ കുപ്പികൾ വസ്ത്രങ്ങൾ, പരവതാനികൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗ ഇനങ്ങളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സുതാര്യമായ കുപ്പികൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് പുതിയ കുപ്പികളായി ഉപയോഗിക്കാം.

ലോഗോയും നിറവും മാറുമെങ്കിലും കാനിലെ പച്ച നിറവും പാക്കേജിംഗ് ഗ്രാഫിക്സും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് സ്പ്രൈറ്റ് ബ്രാൻഡിന്‍റെ ഉടമകളായ കൊക്കകോള കമ്പനി പറഞ്ഞു. സ്പ്രൈറ്റ് 1961 ൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ റിലീസ് ചെയ്തതു മുതൽ പച്ചയിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്യുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. കമ്പനി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സ്പ്രൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ശീതളപാനീയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.