കോട്ടയം: മൺസൂൺ മഴക്കാലത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അസാധാരണ പ്രതിഭാസമായി ഇടിയും മിന്നലും. മഴയുടെ സ്വഭാവം മാറിയതാണ് ഇതിന് കാരണം. രാവിലെ ആകാശം തെളിഞ്ഞ് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സാധാരണയായി തുലാമഴക്കാലത്താണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മഴയും ഇടിയും ഉണ്ടാകാറുള്ളത്.

ശക്തമായ പ്രഭാത സൂര്യനിൽ, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലവും കടലും ചൂടാകുന്നു, ഈർപ്പം അതിശക്തമായി നീരാവിയായി ഉയരുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെയും ഭൂമിയിലെയും ഈർപ്പത്തിന്‍റെ അളവ് രാത്രി മഴയുടെ ശേഷിപ്പായി കൂടുതലായതിനാല്‍ നീരാവിയുടെ രൂപീകരണവും ശക്തമാകും. ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി തുടർച്ചയായി തണുക്കുകയും മേഘങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമായി മാറുകയും ചെയ്യും. വൈകുന്നേരത്തോടെ കനത്ത മഴ പെയ്യും. ഈ മേഘങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ചാർജുകളുടെ രൂപീകരണമാണ് ശക്തമായ ആഘാതത്തിന് കാരണം.

മൺസൂൺ അല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും, ന്യൂനമർദ്ദവും കടലിലെ കടുത്ത താപനവും കാരണം മേഘങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇതാണ് സമീപകാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയ മഴയ്ക്ക് കാരണമായത്. എന്നിരുന്നാലും, മണ്‍സൂണ്‍ കാലത്ത് മഴയും വെയിലും ഇടവിട്ടുവരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൂമ്പാരമേഘങ്ങളുടെ രൂപവത്കരണത്തിന് കാരണം. മൺസൂൺ കാറ്റിലെ വ്യതിയാനവും ശക്തിയിലെ വ്യത്യാസവുമാണ് മഴ കുറയാൻ കാരണം.