തിരുവനന്തപുരം: പട്ടികജാതി, പൊതുവിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക സ്പോർട്സ് ടീം രൂപീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ പിന്‍വലിച്ചു. ജാതി വിവേചനമാണെന്ന വിമർശനത്തെ തുടർന്നാണ് കോർപ്പറേഷന്‍റെ തീരുമാനം മാറ്റിയത്. നഗരസഭയ്ക്ക് ഒരു ടീം മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. വിവാദമെന്നതിലുപരി ക്രിയാത്മകമായാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നതെന്നും ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. മുനിസിപ്പാലിറ്റി എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം മനസ്സിലാക്കുന്നു. നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അതേ എണ്ണം കുട്ടികളെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നും ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഫുട്ബോൾ, ഹാൻഡ്ബോൾ, വോളിബോൾ, ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, അത്ലറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ കായിക ഇനങ്ങളിൽ ടീമുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ഒരു ടീമും എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിൽ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ഒരു ടീമും വേണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം. എന്നാൽ ഇതൊരു വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രന്‍റെ പോസ്റ്റ് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. കായികരംഗത്ത് ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടീം രൂപീകരണം ഇന്നേവരെയുണ്ടാകാത്ത കാര്യമാണെന്നായിരുന്നു വിമർശനം.