ഉത്തർപ്രദേശ്: യമുനാ നദിയിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 20 പേർ മരണമടഞ്ഞു. നിരവധി ആളുകളെ കാണാതായി. ബോട്ടിൽ 36 യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. ഫത്തേപൂരിൽ നിന്ന് മർ കയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ബോട്ട്. കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.