തിരുവനന്തപുരം: ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പന്നിയിറച്ചി വിപണനത്തിലും ഉപഭോഗത്തിലുമുള്ള പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് കർഷകരിൽ നിന്ന് പന്നികളെ സംഭരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്ന് കേരള സർക്കാർ അറിയിച്ചു. അവശ്യവസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാങ്ങി സംഭരിക്കുന്ന അരി വാങ്ങുന്നതിന് സമാനമായിരിക്കും സംഭരണ പദ്ധതി.

രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ആയിരത്തോളം പന്നികളെ കൊന്നൊടുക്കിയ വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം വിതരണം ചെയ്യവെയാണ് സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

മീറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് കേന്ദ്ര നിരക്കിൽ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് രണ്ട് ജില്ലകൾ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.