കോഴിക്കോട്: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഉയർന്നു. ഗ്രാമിന് 40 രൂപയും പവന് 320 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഇന്നലെയും ഗ്രാമിന് 40 രൂപ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. പവന് 640 രൂപയാണ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന്‍റെ വില 4815 രൂപയായും ഒരു പവന് 38,520 രൂപയായും ഉയർന്നു.

2022 ജൂൺ 11ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില. അന്ന് 38,680 രൂപയായിരുന്നു.
ഈ മാസം ഒന്നിന് ഗ്രാമിന് 4,710 രൂപയായിരുന്നു വില. പവന് 37,680 രൂപയും. ഇതാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞവില.