ജിദ്ദ: ടൂറിസ്റ്റ് വിസയും വാണിജ്യ വിസയും ഉള്ളവർക്ക് സൗദി അറേബ്യയിൽ തങ്ങുന്നതിനൊപ്പം ഉംറ തീർത്ഥാടനവും നടത്താൻ അനുമതി നൽകുമെന്ന് ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ലോകത്തിലെ 49 രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരൻമാർക്ക് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ‘വിസിറ്റ് സൗദി അറേബ്യ’ പോർട്ടൽ വഴിയോ സൗദി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ എത്തിയാലുടൻ ഓൺലൈനായോ വിസ ലഭിക്കും. പരമാവധി പേർക്ക് തീർത്ഥാടനം സുഗമമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

യുഎസ്, യുകെ, ഷെങ്കൻ വിസയുള്ളവർക്കും ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായും എളുപ്പത്തിലും ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ വഴി തുറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ തീരുമാനം.

മുൻകൂർ അപേക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ സൗദി വിമാനത്താവളങ്ങളിലൊന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ 12 മാസത്തേക്ക് സാധുതയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് വിസ നേടാൻ ഈ സംവിധാനം ആളുകളെ അനുവദിക്കും. വിസയുള്ളവർക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും സന്ദർശിക്കാനും അനുമതി നൽകും. വിസ അപേക്ഷകർ ഇലക്ട്രോണിക് വിസയ്ക്ക് അർഹതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കണം. യുഎസ്, യുകെ, ഷെങ്കൻ വിസകൾ കൈവശമുള്ളവർക്ക്, അവരുടെ വിസ സാധുതയുള്ളതാണ്. കൂടാതെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്ന് എൻട്രി സ്റ്റാമ്പ് പതിക്കുകയും വേണം.