തിരുവനന്തപുരം : മോട്ടോർഹോമുകൾ, ക്യാമ്പർ വാനുകൾ, കാരവാനുകൾ എന്നിവയിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടോയ്ലറ്റ് സാധാരണമാണ്. പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയല്ല. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ ഉടമ തന്റെ ഓഫ്-റോഡ് എസ്യുവിയിൽ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശുചിത്വമുള്ള ശുചിമുറി കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനാണിത്.

ഫോർച്യൂൺ എസ്‌വിക്കുള്ളിലെ ടോയ്‌ലറ്റ് ഇന്റീരിയറിലെ അധിക സ്പെയിസിലേക്കും ബൂട്ട് സ്‌പെയ്‌സിന്റെ പകുതിയിലേക്കും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ക്യാബിനിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കമോഡ് ബോക്‌സ് മൂന്നാം നിര സീറ്റുകളുടെ പകുതി സ്ഥലവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ എസ്‌യുവിയുടെ കാർഗോ സ്‌പെയ്‌സ് പരിമിതമാണ്.