ന്യൂഡല്‍ഹി: ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർ ഭാരതി എയർടെൽ അടുത്തിടെ അവസാനിച്ച 5 ജി ലേലത്തിൽ നേടിയ സ്പെക്ട്രത്തിന്‍റെ കുടിശ്ശികയ്ക്കായി 8,312.4 കോടി രൂപ ടെലികോം വകുപ്പിന് (ഡിഒടി) മുൻകൂറായി നൽകിയതായി അറിയിച്ചു. 4 വർഷത്തേക്ക് എയർടെൽ കുടിശ്ശിക അടച്ചതായി കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

“ഈ മുൻകൂർ പേയ്മെന്‍റ്, സ്പെക്ട്രം കുടിശ്ശിക, എജിആർ അനുബന്ധ പേയ്മെന്‍റുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള മൊറട്ടോറിയം, നാല് വർഷത്തേക്ക് എജിആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേയ്മെന്‍റുകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം, ഭാവിയിലെ പണമൊഴുക്ക് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും 5 ജി റോൾ ഔട്ടിൽ ഏകമനസ്സോടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് വിഭവങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ എയർടെല്ലിനെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി വിശ്വസിക്കുന്നു,” കമ്പനി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ 24,333.7 കോടി രൂപയുടെ സ്പെക്ട്രം ബാധ്യതയാണ് എയർടെൽ നിറവേറ്റിയത്. ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർ ഭാരതി എയർടെൽ ഈ മാസം അവസാനം 5 ജി സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങുമെന്ന് അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.