മഴവെള്ളത്തെ പലപ്പോഴും ജലത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപമായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മഴവെള്ളം കുടിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ല. പിഎഫ്എഎസ് അതായത് സിന്തറ്റിക് വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. വർഷങ്ങളായി പരിസ്ഥിതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അവയെ ‘സ്ഥിരമായ രാസവസ്തുക്കൾ’ ആയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകളിലൊന്നായി മഴവെള്ളം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലെന്നാണ്. എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്റ്റോക്ക്ഹോം സർവകലാശാലയുടെ ഗവേഷണം, ഇന്ന് ഭൂമിയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പിഎഫ്എഎസ് പദാർത്ഥങ്ങൾ മഴയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. മലിനീകരണം കുറവുള്ള അന്‍റാർട്ടിക്കയിൽ പോലും മഴവെള്ളത്തിൽ രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

PFAS അല്ലെങ്കിൽ പോളി-പെർഫ്ലൂറോ ആൽക്കൈൽ പദാർത്ഥത്തിന്‍റെ ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് എത്രമാത്രം അപകടകരമാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. നോൺ-സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻ റിപ്പല്ലന്‍റ് ഗുണങ്ങളുള്ള പിഎഫ്എഎസ്, നോൺ-സ്റ്റിക്ക് പാനുകൾ, അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷണ പാക്കേജിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനർത്ഥം ഈ പദാർത്ഥം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ല എന്നാണ്. ഒരു പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ഉപയോഗം മാരകമായ അസുഖങ്ങളിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം.