ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ഫ്ലൈറ്റ് ദൗത്യമായ ഗഗൻയാൻ 2024 ൽ വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്.

ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ 75-ാം വാർഷിക വർഷമായ 2022 ൽ സർക്കാർ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ വിമാനം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ കോവിഡ് -19 മഹാമാരി കാരണം ഷെഡ്യൂൾ തെറ്റിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് -19 മഹാമാരി റഷ്യയിലും ഇന്ത്യയിലും ബഹിരാകാശയാത്രികരുടെ പരിശീലനത്തെ ബാധിച്ചു, സിംഗ് പറഞ്ഞു. ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന്‍റെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ്-ഫ്ലൈറ്റ് ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.