ഉപയോക്താക്കളെ നേരിട്ട് പണമടയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഇങ്കിന്‍റെ മൊബൈൽ പേയ്മെന്‍റ് സേവനമായ “ആപ്പിൾ പേ” അടുത്ത മാസത്തോടെ കുവൈറ്റിൽ ആരംഭിക്കും. കുവൈറ്റിലെ ആപ്പിൾ പേ സേവനത്തിന്‍റെ ആപ്പ് ഉടൻ സജീവമാക്കാൻ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ആപ്പിൾ ധാരണയിലെത്തിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അടുത്ത ഒക്ടോബറിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി സേവനം ആരംഭിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പ്രാദേശിക ബാങ്കുകൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ‘ആപ്പിൾ പേ’ സേവനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ‘ഐഫോൺ’ വഴിയും സ്മാർട്ട് വാച്ച് വഴിയും പേയ്മെന്‍റുകൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ഒരു പേയ്മെന്‍റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വിവിധ പർച്ചേസ് ചാനലുകൾ വഴിയുള്ള സാമ്പത്തിക പേയ്മെന്‍റുകൾ ഈ സേവനത്തിന്‍റെ ഉപയോഗം വഴി സുഗമമാക്കുകയും ലളിതമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.