ദുബായ്: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിനായി ഐസിസി പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പന്തിൽ തുപ്പൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഐസിസി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തീരുമാനം. കൊവിഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി പന്തിൽ തുപ്പൽ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

വേറെയും പരിഷ്കാരങ്ങളുണ്ട്. ക്രീസിൽ വരുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം. നോൺ സ്ട്രൈക്കർ എതിർ ക്രീസിൽ വന്നാലും, പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ അടുത്ത പന്തിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വരുന്ന ബാറ്റര്‍ രണ്ട് മിനിറ്റിനകം ആദ്യ പന്ത് നേരിടാന്‍ തയ്യാറിയിരിക്കും. ഇത് ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും മാത്രമാണ്. ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ 1.30 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് സമയം.